wtorek, 4 maja 2010

Subiektywne wrażenia podczas świadomego snu mogą zależeć od aktywacji różnych obszarów kory

Opublikowany niedawno artykuł Allana Hobsona “The neurobiology of consciousness: lucid dreaming wakes up”, doczekał się odpowiedzi w postaci 14 zaproszonych artykułów, zamieszczonych na łamach kwietniowego numeru International Journal of Dream Research. Pośród wielu publikacji krytykujących Hobsona (na przykład artykuł Stephena LaBerga, w którym odnosi się on do pracy Voss i in. 2009: „as far as I can see, the study does no more than assume its conclusion”), udało mi się znaleźć informację na temat badań EEG prowadzonych obecnie przez brazylijski zespół pod kierownictwem Sidarta Ribeiro.

Autorów zaczęło zastanawiać, skąd bierze się taka rozbieżność w istniejących wynikach badań nad świadomym śnieniem. I faktycznie, słusznie zauważają, że pierwsze badania EEG wskazywały związek świadomego śnienia ze zmianami w paśmie alpha (8-12Hz) (Ogilvie et al. 1982, Tyson et al. 1984), w późniejszych badaniach ciekawe wyniki uzyskano badając zmiany w paśmie beta (13-20Hz) i to tylko w obrębie kory ciemieniowej, natomiast ostatnie wyniki Voss i in. (2009) wskazywały na pasmo gamma (40Hz) w korze czołowej.

Stosując spektralną i przestrzenną analizę sygnału EEG autorzy postanowili więc zbadać różnice pomiędzy świadomym i nieświadomym snem REM, różnicując także sny świadome spontaniczne oraz indukowane (albo sygnałem wzrokowym, lub sugestią przedsenną). Uzyskane przez nich wstępne wyniki wskazują na to, że w zależności od tego czy sen jest spontaniczny czy indukowany, charakteryzuje go odmienny wzorzec aktywności EEG. W przypadku snów świadomych pojawiających się spontanicznie obserwowany był istotny wzrost mocy sygnału EEG w paśmie beta, w ciemieniowo-potylicznym obszarze kory, oraz ogólna oscylacja gamma sprzężoną z fazą theta. Wydaje się, że taki wynik może mieć związek z podwyższonym poziomem uwagi wzrokowej i przetwarzania pamięci roboczej, co jest niezbędne do osiągnięcia podczas snu świadomości wyższego rzędu.

Z kolei sny indukowane jedną ze stosowanych metod dały odmienne wzorce sygnału EEG: dwa sny, podczas, których osoby śniące przeżywały sen w pierwszej osobie i posiadały wysoki stopień kontroli nad akcją, potwierdzały wyniki otrzymane przez Voss i in. (2009), tzn. charakteryzowały się wzrostem aktywności w paśmie gamma w obszarach czołowych. Jeden sen był powiązany z aktywacją gamma w obszarze ciemieniowo-skroniowym, który ulega także aktywacji w procesach związanych z perspektywą trzecio osobową i samoświadomością. Z relacji osoby śniącej wynikało, że sen ten miał charakter narracyjny, a osoba była w śnie obserwatorem.

Autorzy sugerują również, że podwyższony poziom aktywacji w rejonach czołowych, ciemieniowo-skroniowych lub potylicznych podczas snu REM prowadzi do synchronizacji poziomu aktywacji i modulacji (vide model AIM) doprowadzając do świadomego snu. W zależności od tego jaki jest anatomiczny wzorzec aktywności mózgu (który obszar ulega aktywacji), sny są pierwszoosobowe, trzecio osobowe (narracyjne) lub posiadają wzmocnioną wyrazistość obrazu wzrokowego.


Lista wszystkich artykułów oraz pdf-y do ściągnięcia znajdują się poniżej:

Neuropsychiaric perspective and recommendations
– Andrew Brylowski PDF

Lucid dreaming: Neural virtual reality as a mechanism for performance enhancement – Daniel Erlacher, Heather Chapin PDF

Psychological considerations in pursuing lucid dreaming research
– Jayne Isabel Gackenbach PDF

The future of lucid dreaming treatment
– Josefin Ellinor Gavie, Antti Revonsuo PDF

Why lucid dreaming could also be called paradoxical dreaming
– Brigitte Holzinger PDF

Transcranial cortex stimulation as a novel approach for probing the neurobiology of dreams: Clinical and neuroethical implications – Ahmed A. Karim PDF

Primary and secondary consciousness during dreaming
– Don Kuiken PDF

Signal-verfied lucid dreaming proves that REM sleep can support reflective consciousness – Stephen LaBerge PDF

Transcendental consciousness wakes up in dreaming and deep sleep – Lynne I. Mason, David Orme-Johnson PDF

Different kinds of subjective experience during lucid dreaming may have different neural substrates
– Sérgio A. Mota-Rolim, Daniel Erlacher, Adriano B.L. Tort, John F. Araujo, Sidarta Ribeiro PDF

New perspectives for the study of lucid dreaming: From brain stimulation to philosophical theories of self-consciousness – Valdas Noreika, Jennifer M. Windt, Bigna Lenggenhager, Ahmed A. Karim PDF

Dreaming and waking: Phenomenological and biological differences
– Michael Schredl PDF

Lucid and non-lucid dreaming: Thinking in networks
– Victor Spoormaker, Michael Czisch, Martin Dresler PDF

Lucid dreaming: Reflections on the role of introspection – Ursula Voss PDF

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Liczba wyświetleń

Creative Commons License
Treść bloga jest dostępna na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic License

Copyright © Lucidologia Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com